Hakkımızda

Teknik Ustam Servis Sağlayıcısı 2016 yılında marka olarak keşfederek 4 yıl müşteri portföyünü ve finans istatistiğini tespitleri başarılı sonuçların vermesi neticisinde İstanbul Ticaret Odasında Unvan Tescisini gerçekleştirdik. Daha öncesinden 2018 yılında TSE marka tescilini yaparak tamamen marka kullanım hakkı Uğur Can KARAALi’ye aittir.

Teknik Ustam amacı türkiye de piyasa bozukluğuna neden veren mesleki yeterliliği ve meslek sanatı olmayanların dahil olmasını nedeniyle engellemek yanlışı doğruya çevirerek ülkemizin milli değerine kazandırmaktır.

Teknik Ustam Servis Sağlayıcısı olarak “37-42” marka sınıflarına sahip olup, aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

37’inci Sınıf Hizmetleri

İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri. Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu). Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri. Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri. Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri. Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

42’inci Sınıf Hizmetleri

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi. Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri. Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri (reklam amaçlı tasarım ve peyzaj tasarımı hariç). Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.