Garantili Metal ve Mekanik Kaynak Hizmetleri

Hizmet Kategorisi: Metal ve Mekanik Kaynak Hizmetleri

Hizmet yeri : Tüm Ülkeler

Hizmet Adı : Teknik Ustam

Metal ve Mekanik Kaynak Hizmetleri

Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır.

Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten veya erime aralığı aynı ve yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye metal kaynağı adı verilir. İki parçanın birleştirilmesinde ilave bir malzeme kullanılırsa, bu malzemeye ilave metal adı verilir.

Plastik Malzeme Kaynağı: Aynı veya farklı cinsten termoplastik (sertleşmeyen plastik) malzemeyi ısı ve basınç kullanarak ve aynı cinsten bir plastik ilave malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye plastik malzeme kaynağı adı verilir.

Kaynağın Sınıflandırılması

a)Kaynağı İşlem Cinsine Göre Sınıflandırma

Ergitme Kaynağı; malzemeyi yalnız sıcaklığın tesiri ile bölgesel olarak eritip, ilave metal katarak veya katmadan birleştirmektir.

Basınç Kaynağı; malzemeyi genellikle ilave metal katmadan basınç altında bölgesel olarak ısıtıp birleştirmektir

b) İmalat Cinsine Göre

-El Kaynağı: El kaynağında kaynak aleti elle kumanda edilir. Yardımcı aletlerde yine elle idare edilir.

-Mekanik Kaynak: Kaynak aleti burada da elle kumanda edilir. Fakat yardımcı aletler mekanik olarak çalışır.

-Yarı Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından kumanda edilir, kontrol edilir ve sonuçlandırılır. Kaynak otomatik olarak devam eder.

-Tam Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından başlatılır. Fakat önceden belli edilmiş bir programa göre devam eder. Durdurma tekrar kaynakçı tarafından yapılır

c) Kaynağın Amacına Göre Sınıflandırma

-Birleştirme Kaynağı: İki veya daha fazla parçayı çözülmez bir bütün haline getirmek için yapılan kaynaktır.

-Doldurma Kaynağı: Bir iş parçasının hacmindeki eksikliği tamamlamak veya hacmini büyütmek, ayrıca korozyona veya aşındırıcı tesirlere karşı korumak amacıyla sınırlı bir alan dahilinde malzeme kaynak etmektir. Mesela, kaplama, zırhlama ve tampon tabaka kaplama doldurması gibi.

Kaynakta Isı Girdisi

Bir kaynak işleminin başarısı aynı zamanda bağlantıdaki ısı girdisinede bağlıdır. Isı ister bir ark tarafından, isterse bir yanıcı gaz alevi tarafından sağlanmış olsun, kaynaklanacak alana ısı verilir verilmez, metal en düşük sıcaklıkta olduğu için bu ısı her iki yöne doğru metal yoluyla iletilerek uzaklaşmaya başlar ve sonuçta metalde bir sıcaklık gradyanı oluşur,Dolayısıyla, ergime elde edebilmek için bağlantıya sağlanan ısı girdisi hızının, esas metalde olan ısı iletimi hızından daha büyük olması gerekir. Bu durumda esas levhanın ısı iletkenliği kaynak şartlarının seçiminde göz önüne alınması gerekli en önemli faktörlerden birisidir.
Üretimde kullanılan çeşitli metaller ısıyı farklı hızlarda iletirler. Örneğin; bir kaynak işlemi sırasında ısı, bakırda çeliğe nazaran çok daha hızlı bir şekilde iletilerek uzaklaştırılır. Bu ise, ergimenin oluşturulabilmesi için ısının benzer kalınlıktaki bakır bağlantıda çelik bağlantıya göre daha yüksek hızda verilmesi gerektiği anlamına gelir. Metalin ergime sıcaklığıda önemlidir. Aluminyum yüksek ısı iletkenliğine sahip olmakla birlikte, ergime sıcaklığı 660 °C 3 civarında olduğu için, ergimeyi gerçekleştirmek, 1083 °C eriyen bakırla kıyaslandığında, çok güç değildir. Ancak ergimiş bölgenin genişliğini sınırlandırmak güç olabilir.
Esas metali kaynaktan önce ısıtmak(ön tavlama), kaynak ile levha arasındaki sıcaklık farkını azaltarak, ergime sıcaklığına daha hızlı ulaşmaya yardımcı olur.
Son olarak, iletkenin enine kesit alanının öneminin de göz önüne alınması gerekir.Kaynakta normalde, kesit alnından ziyade kalınlıkla daha fazla ilgileniriz ve genel olarak kaynak yapılan eleman ne kadar kalınsa, bağlantı çizgisinden ısının iletilerek uzaklaştırılması o kadar hızlı olur. Genelde bağlantı, her biri ısı akışı için yol oluşturan, iki veya daha fazla elemandan meydana gelmiştir. Örneğin bir T bağlantısı mümkün üç ısı akış yönüne sahiptir ve bu nedenle iki ısı akış yoluna sahip bir alın kaynağına göre daha hızlı soğur.

Özet olarak, esas metalin kaynak sırasında erimesini etkileyen parametreler şunlardır.

a) Metal kalınlığı ve bağlantı tipi
b) Isı iletkenlik
c) Esas metalin kaynak öncesi sıcaklığı
d) Ergime sıcaklığı
e) Elektrodun açısı ve hareketi
f) Isı girdisi