Teknik Ustam Esnaf Ol Paketi Nedir?

Teknik Ustam Esnaf Ol Paketi Nedir ve Amaç Nedir ? Teknik Ustam esnaf ol paket içeriğinde üyelerimizin aylık ihtiyaçları olabilecek imkanları ve sunumları sağlamaktayız. Doğru planlama ve müşteri portföyüne

Teknik Servis Form Hakkında Yönetmenlik Kanunu

2019/23 – Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/ Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tamamen veya kısmen

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların

Teknik servis hizmeti veren firmanın müşterilerine verdiği

“Teknik servis hizmeti veren firmanın müşterilerine verdiği form/takip numarasının son hanelerinin değiştirilmesi yoluyla farklı kişilere ait kişisel verilere ulaşıldığı yolunda Kuruma iletilen ihbarın incelenmesi ve ihbara ilişkin alınan Kurul

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul

“Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü

“Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018 tarihli ve 2018/90 sayılı Karar Özeti

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PDF OLARAK İNDİR BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152